Bilgisayar Dersleri Muafiyet Sınavı

A. Muafiyet Sınavı Nedir?

Sevgili öğrenciler, üniversitemizde birinci veya ikinci yıl verilen Bilgisayar (Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Temel Bilgisayar Bilimleri, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Bilgisayar I-II, Ofis Programları I-II, Ofis Yazılımları) dersleri bulunmaktadır. Bu derste Word, Powerpoint ve Excel programları ile ilgili temel ve ileri düzey eğitim verilmektedir. Ayrıca Temel donanım ve internet bilgileri, akademik veri tabanlarının kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir. Eğer belirtilen düzeyde bilgisayar bilginiz olduğunu düşünüyorsanız bu sınava girip başarılı olmanız durumunda bu dersten muaf olabilirsiniz.


Muafiyet sınavında üniversitemiz tarafından belirlenen geçme notu 60’dır. Sınavdan 60 ve üstü puan alan öğrenciler başarılı olup birinci veya ikinci sınıfta verilen yukarıda belirtilen Bilgisayar derslerinden muaf olurlar. Bu sınavdan başarısız olmak size hiçbir şekilde bir sorumluluk yüklemez. Bu durumda diğer öğrencilerle beraber Bilgisayar dersini alırsınız.

B. Bu Sınava Kimler Girebilir?

Yukarıda belirtilen Bilgisayar derslerine ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler.
( İlgili bilgisayar derslerini alttan alanlar muafiyet sınavına başvura yapamazlar. )

C. Muafiyet Sınavından Başarılı Olan Öğrenciler

Bu sınavdan 60 ve üstü alan öğrenciler başarılı kabul edilirler ve başarılı öğrencilerin listesi ilgili fakülte ve yüksekokullara gönderilir.

D. Muafiyet Sınavına Başvuru

Bilgisayar derslerine ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler: Enformatik bölümü sitesinde verilen başvuru formunu indirip, doldurunuz ve ilgili Fakülte/Yüksekokul ve MYO’ların Öğrenci işleri birimine 19-26 Eylül 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim ediniz. Daha sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

E. Sınav Tarih ve Yeri

Sınav Tarihi : 04 Ekim 2016 Salı

Saat : 12:10

Yer : Öğrenciler kendi fakülte ve yüksekokullarında sınava gireceklerdir. Sınav listeleri 29 Eylül 2016 tarihinde ilgili birimlerin duyuru panolarında ilan edilecektir.

Not: Başvuru dilekçesi Enformatik Bölümü sitesi Duyurular kısmındadır.

Bilgisayar Muafiyet Sınav Başvuru Dilekçesi
Fakülte ve MYO Bilgisayar Dersleri Listesi
Örnek Sorular